Мета конкурсу:

створення умов для творчого, інтелектуального та духовного розвитку дітей та молоді, збагачення та пропагування культурних здобутків арфового мистецтва та культури гри на арфі; пропагування культурної спадщини України; розвиток культурних зв’язків між регіонами України, поширення досвіду відомих вітчизняних та світових митців арфового мистецтва; творчий розвиток та духовне збагачення молодих арфістів; обмін педагогічним, виконавським досвідом та репертуаром; виховання естетичних смаків підростаючого покоління.