Мета конкурсу:

  • збагачення та пропагування культурних здобутків арфового мистецтва та культури гри на арфі;
  • пропагування культурної спадщини України;
  • розвиток культурних зв’язків між регіонами України, поширення досвіду відомих вітчизняних та світових митців арфового мистецтва;
  • творчий розвиток та духовне збагачення молодих арфістів;
  • обмін педагогічним, виконавським досвідом та репертуаром; підвищення виконавського рівня арфістів;
  • виявлення талановитих, перспективних у професійному відношенні обдарувань та розкриття їх творчого потенціалу;
  • виховання естетичних смаків підростаючого покоління.