. Організаційний комітет Конкурсу

1.      Для підготовки та проведення Конкурсу створюється організаційний комітет (далі – оргкомітет).

2.      Персональний склад оргкомітету формується та затверджується засновниками Конкурсу.

3.      Оргкомітет:

– допомагає у формуванні програми Конкурсу;

– створює,  у разі потреби, робочу rpyпy для технічного забезпечення проведення Конкурсу;

– проводить інформаційне забезпечення Конкурсу тощо.

4.      Оргкомітет має право перевірити достовірність наданої учасником Конкурсу інформації.

5. Оргкомітет має право вносити зміни в положення та регламент конкурсу.

До участі у проведенні конкурсу, його висвітленні можуть залучатися (за згодою) державні, громадські, приватні підприємства й організації та інші юридичні особи.